Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

Seniorsektionens uppgift är att tillvarata seniorernas (50+) intressen i

klubben och att ordna väl besökta aktiviteter.

 

Seriespelet

Vi planerar att delta i Skånes Golfförbunds seriespel för seniorer med lag i klasserna H22,     H 40, H 50, H 60, H 70, H 75 och H 80.

Även damerna kommer att delta med några lag i seriespelet.

Spelschema och lagledare enligt anslag i klubbhuset och på hemsidan.

Lagledarna ansvarar för laguttagning och är tävlingsledare på hemmabanan.

      

Seniorgolfen och Gubbagolfen

Seniorgolfen spelas på måndagar och Gubbagolfen på torsdagar. Pågår under tiden april – september.

Från och med oktober månad fortsätter vi med inofficiell Vintergolf, med avslutad tävling efter varje tävlingstillfälle; se anslag i klubbhuset och meddelande på hemsidan.

 

Seniorsektionen avser att, som tidigare och i samråd med anläggningsansvariga och klubbledning, delta i klubbens utvecklingsarbete (Seniorkeepers).

 

Damgolfen

Damgolf spelas under sommarhalvåret på torsdagar, med start ca kl 09.00

Fyrväpplingen

Fyrväpplingen är ett tävlingsutbyte mellan EvGK, Skepparslövs Gk, Bosjöklosters Gk och Hesslegårdens Gk.

Spelschemat framgår av inbjudan som anslås i klubbhuset och som finns tillgänglig på hemsidan.

 

Utflykter och aktiviteter

Besök på andra banor mm sker efter särskild inbjudan via epost och anslag i klubbhuset.

 

Träffar mm

Säsongsupptakt – ”Vårträffen” sker i mitten av april månad efter särskild inbjudan.

Säsongsavslutning – sker i början av oktober månad efter särskild inbjudan.

 

Övrigt

Sektionen har representanter för såväl damer som herrar vilka deltar i Skånes Golfförbunds seniorkonferenser i april och oktober månader.

Sektionen avser att även under år 2022 sponsra en av tävlingarna under Golfveckan.

Sektionen avser att, liksom föregående år, överföra största möjliga överskott av kommitténs verksamhet till klubbkassan.

 

Eslöv april 2022

Seniorsektionen

Eslövs GK

 

Elisabeth Måsén, Ulla Hansson, Charlotte Golder, Nils-Gunnar Ekdala,

Sven Göransson, Leif Larsson och Kenneth Larsson

Eslövs GK
Seniorsektion                                       September 2020

Varmt välkomna!