Golfbil

Golfbil

Priser 2022

– Medlem/Gäst utan läkarintyg 375 kr

– Gäst med läkarintyg 250 kr

– Medlem med läkarintyg 200 kr

Bilar måste bokas i förväg.

Eller ring 0413-18610