Golfbil

Golfbil

Priser 2023

– Medlem/Gäst utan läkarintyg 400 kr

– Gäst med läkarintyg 275 kr

– Medlem med läkarintyg 225 kr

Bilar måste bokas i förväg.

Eller ring 0413-18610