Matchtävlingen

EvGK Matchtävling

EvGK Matchtävling

Matchtävling 2023–regler och tider

Allmänt

Dags igen för Matchtävling. Vi har satt tre veckors tid för respektive omgång förutom första omgången som är fyraveckor. Årets matchtävling kommer att spelas från den 28:e april och skall vara färdigspelad den17:e september. Matchspelet är öppet för medlemmar i Eslövs golfklubb. Eftersom vinnaren får en egen parkeringsplats under 2022 är minimiålder för deltagande tilltävlingen 18 år. Antalet deltagare är i år maximerat till 64 spelare vilket innebär att tävlingen går över 6omgångar.Beroende på antalet anmälda kan tidplanen nedan komma att ändras något

Anmälningstid

Anmälningstiden går ut den 26:e april.

Betalning av tävlingsavgift, skall ske till kansliet före första match.

Spelomgångar

1:a omg:28:e april–25:e maj
2:aomg:26:e maj–15:e juni
3:e omg:16:e juni–6:e juli
Kvartsfinal:7:e juli–10:e augusti
Semifinal:11:e augusti–31:e augusti
Final samt match om 3.e och 4:e plats:1:e september–17:e september

Tävlingsregler

Efter att startlistan för en spelomgång publicerats skall spelare med lägst hcp kontakta sin motspelare för att bestämma en tid för match.

Innan matchen påbörjas skall alla förutsättningar för matchen vara bestämda (val av tee, antal erhållna slag etc.)

När matchen har spelats ska vinnaren meddela resultatet till kansliet omgående och absolutföre omgångens slutdatum.

Om match inte kunnat genomföras inom stipulerad tid skall spelaren med lägst hcp meddela kansliet om orsaken så att en av spelarna vinner på W.O.

Om kansliet inte får någon information om orsaken före slutdagen kommer spelaren med högst hcp att vinna på W.O.

Eslöv 2023-03-29

Rolf Ottosson och Magnus Olsson

Varmt välkomna!