Bokning & ordningsregler

Bokning/ankomst vid spel

Ankomstregistrering är obligatorisk, 15 minuter före inbokad tid måste du anmäla ankomst via Min Golf, Min Golf bokning appen, OnTag appen eller via shop/reception eller terminal. Om du inte checkat in i tid går tiden till väntande medlemmar/gäster.
Avbokning av tid måste ske senast 30 min före utsatt tid.
Vid behov kommer vi att slå ihop bokningar till fyrbollar för att frigöra starttider. Vi flyttar 10 min utan att kontakta spelarna

Bana och spel

Banpersonal i arbete på banan har alltid företräde.
Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.
Vagnar får inte dras över tee eller green, mellan green och greenbunker
Golfbilar får inte framföras i högruffen
Det är inte tillåtet att påbörja spel/bryta in på något hål utan godkännande.
Ta gärna en paus vid kiosken, men visa hänsyn och släpp igenom efterföljande boll om de inte önskar ta paus.
Spelare som inte följer personals anvisningar kan komma att visas av banan.
Endast mjukspik är tillåtet.

Driving range och övriga övningsområden

Bollar får inte tas från driving rangen
Bollar får inte användas för spel på banan och inte heller på puttinggreen eller övriga övningsområden.
Det är att förbjudet gå ut på driving rangen för att själv plocka bollar.
Endast mjukaspik är tillåtet.

Hund

Hund får medtagas förutsatt att den är kopplad
Spelare som har hund med sig ansvarar för att städa efter den och att den inte störa andra spelare
Spelare som inte vill ha med hund i bollen har rätt att be hundägaren byta till en annan boll. Det är alltid hundägaren som ska visa hänsyn och får kliva av om det behövs

Baghus

Bagskåpet är personligt och kan inte överlåtas till annan medlem
Endast medlemmar kan ha bagskåp
Det är upp till varje bagskåpsinnehavare att se till att ytterdörren stängs ordentligt
Klubben kan se vem går in och ut via tagsystemet
Baghuset är försett med kameror som endast används vid händelse av brott
Klubben tar inget ansvar för saker som man har i bagskåpet och det är innehavarens hemförsäkring som gäller vid försäkringsärende
Huset är uppvärmt men rekommenderas att man tar hem utrustningen under vintern

 

Frost eller Dimma
Vid frost förskjuts samtliga tider. Öppning av bana bestäms av Banchef vilket innebär att de som jobbar i shop eller kansli inte har rätt att fatta beslut i dessa frågor.
Även om det ibland kan vara frostfritt i klubbhusområdet så kan det finnas andra hål som är frostutsatta och detta beaktas när beslut om öppnande tas.
Banchef meddelar till shop och kanslipersonal när det är ok att spela igen. Samma regler gäller vid dimma.