Historik

Historik

Välkommen till Eslövs Golfklubb

Historik

Eslövs Golfklubb ligger på historisk mark som tillhör Ellinge herresäte med anor från 1100-talet. Det nuvarande slottet kan skymtas från hål 11 och 12. I Ellinges ägarlängder hittar vi bland andra riddaren Niels Svendsen Sparre som stödde Kalmarunionens regenter, drottning Margareta och Erik av Pommerns. En annan berömd slottsherre var Wilhelm Bennet, som övertog Ellinge 1724. Bennet, en av Karl XII:s generaler, blev senare landshövding i Malmöhus län. Dottern, Christina Brita, gifte sig 1742 med Carl Fredrik Dücker. Den Dückerska släkten kom att inneha Ellinge i 147 år.

1966 sammanträffade några Eslövs golfentusiaster med Ellinges dåvarande ägare, Hans-Christian Wehtje. Mötet ledde till att dessa eldsjälar på stående fot fick löfte om ett idealiskt markområde till sympatiskt arrende, dessutom en personell arbetsinsats från Ellinge gods som gjorde att planerna på en golfklubb förverkligades

Banan

Banan invigdes officiellt med 9-hål 1969 som var ritade av Anders Amilon, som även något år innan ritat Bokskogen golfbana. Men redan 1974 utökades banan till 18 hål av Ture Bruce som ritade nio nya hål och delvis ritade om de gamla hålen.

Ture Bruce, som ritat banor som Barsebäck GCC, Landskrona GK och Mölle GK, skapade en svagt kuperad bana som ligger längs med Brååån. 1978 försågs hela banan med automatisk bevattning.

2006 tog klubben tillsammans med Peter Chamberlain och Karl-Oscar Seth fram en ombyggnadsplan för att förnya banans layout.

Banan

Banan invigdes officiellt med 9-hål 1969 som var ritade av Anders Amilon, som även något år innan ritat Bokskogen golfbana. Men redan 1974 utökades banan till 18 hål av Ture Bruce som ritade nio nya hål och delvis ritade om de gamla hålen.

Ture Bruce, som ritat banor som Barsebäck GCC, Landskrona GK och Mölle GK, skapade en svagt kuperad bana som ligger längs med Brååån. 1978 försågs hela banan med automatisk bevattning.

2006 tog klubben tillsammans med Peter Chamberlain och Karl-Oscar Seth fram en ombyggnadsplan för att förnya banans layout.