Lokala Regler

Lokala Regler

LOKALA REGLER  2024 FÖR ESLÖVS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid entré dörren.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18)
  1. Är utmärkt med vita pinnar på hålen 1-6, 8-12 och 18.
  2. Boll som passerat vägen -definierad som out of bounds- på hålen 1, 5, 6, och 8 är out of bounds, även om bollen ligger på annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål
 1. Pliktområden (Regel 17)
  1.Det röda pliktområdet på hål 12,13,16,17 och 18 som bara är definierad på en sida är oändligt.
  2.Provisorisk boll vid Pliktområde hål 10, 15, 16, 17 och 18

Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:
När spelaren spelar den provisoriska bollen får spelaren välja lättnadsalternativet slag och distans (se Regel 17.1d(1)), lättnadsalternativet bakåt med flagglinjen (se Regel 17.1d(2)) eller, om det är ett rött pliktområde, lättnadsalternativet i sidled (se Regel 17.1d(3)).

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen.

För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid får spelaren välja att antingen:

* Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas. Alla slag med den provisoriska bollen innan den övergavs (inklusive gjorda slag och varje pliktslag för spel enbart på den bollen) räknas inte, eller

* Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.

När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområde blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremåla)
  a)Mark under arbete
  1.Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  2. Ett områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 1. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror

    genom sanden.

 1. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.
 1. Stillastående robotgräsklippare och dess laddstation är ett oflyttbart tillverkat föremål,

    Regel 16.1

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
  1.Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet1.
  Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 1. Scorekortsansvar
  1. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. 8L-1

 

 

 

 

 

 

Varmt välkomna!