Oscar Odestål

Oscar Odestål

Född 1996

spelat sedan 2005

hcp 3,3

Läser på Universitet,
Spelar Future Tour